Ayurveda, indisk livskunskap, 10 feb
Den är naturlig och man använder kost, örter, yoga, meditation, oljebehandlingar
och massage för att främja god hälsa och välbefinnande.

Ayurveda hävdar att de flesta människor är födda i ett perfekt balansläge men snabbt
förlorar det på grund av livsstilsval, såsom en dålig kost och en stressig vardag.
Workshopen ger dig en övergripande kunskap om hur mat och vanor anpassade till
vem du är och hur du lever ger dig mer energi, hälsa och bättre balans i livet.

Om bilden: Ayurveda har inget med det kossor producerar att göra specifikt— däremot bidrar närhet
till djur och natur också till ökat välbefinnande..

Sussie Nicklasson är Ayurvedisk hälsorådgivare utbildad vid Ayurveda-Akademin och
traditionell sjuksköterska. Hon är undervisar också Ashtangayoga.

Datum Söndag  den 10 februari 2018
Tid kl 13—14.30
Adress Ashtanga Yoga Shala, Gråbrödergatan 8b, Gamla Väster, Malmö
Pris 200:-, medlemspris (Månads- kvartals- eller årskort) 150:-
Fråga booking@ashtangashala.se

BOKA 

”Vi har svettats bredvid varandra på mattan många timmar, under några år, Sussie, och jag.
Få människor är så kunniga, grundade och samtidigt roliga som hon. Sussie gör det svåra lätt,
oavsett om det är yoga, Ayurveda eller livet. 
Och vad är egentligen skillnaden?” Åsa Hermansson

Mer om Ayurvediska Principer
Enligt Ayurveda påverkar allt som möter dig dagligen din hälsa och energi; din kost, familj, arbete,
relationer och dina tankar, känslor och tolkningar av dessa. En ledande princip för ayurveda är att
sinnet och kroppen är kopplade och att sinnet har ett djupt inflytande över vår hälsa och välbefinnande.
Hälsan är mer än avsaknaden av sjukdom; det är ett dynamiskt tillstånd av balans och integration
av kropp, sinne och ande.

Sjukdom definieras som det naturliga slutresultatet av en oförmåga att leva i harmoni med sin ursprungliga
konstitution. Med Ayurvedisk kunskap tillåter vi oss däremot att påverka var livssituation. Vi söker efter
balans och bemyndigar oss med en mer konsekvent god hälsa i stället för att förlita oss på tillfälliga
symtomlösningar när vi blir sjuka.

Det Ayurvediska tillvägagångssättet är individualiserat eftersom vägen till optimal hälsa är olika för
varje person beroende på deras obalanser och unika konstitution.

Vi består alla av en mix av tre Doshor:
Dessa finns i allt och de behöver varandra. I den tid vi lever just nu kan det vara lätt att premiera
vissa kvaliteter men i balans är de alla lika värdefulla!

Vata Dosha Om vi är övervägande Vata Dosha tenderar vi att vara tunna, lätta och snabba i våra
 tankar och handlingar. Förändring är en konstant del av våra liv. När Vata Dosha är balanserad är
 vi kreativa, entusiastiska och livliga. Men om Vata dosha kommer i obalans kan vi t.ex utveckla
 oro och ångest, sömnlöshet eller oregelbunden matsmältning.
Pitta Dosha Om Pitta Dosha är mest livlig i vår natur tenderar vi att vara muskulösa, smarta
 och målmedvetna. En balanserad pitta Dosha  är varm, intelligent och en bra ledare och om pitta
 Dosha är i obalans kan det bl.a göra oss kritiska, alltför dominanta och irriterade.
Kapha Dosha Om vi har mest Kapha Dosha i vår natur tenderar vi att ha en tyngre ram och att
 tänka och fungera mer lugnt, stadigt och mjukt. En Kapha Dosha i balans är stabil bade känslomässigt
 och fysiskt. De har tålamod, lojalitet och är jordnära, medan en obalans i Kapha Dosha bl.a kan orsaka
 viktökning p.g.a för långsam matsmältning och motstånd mot hälsosam förändring kan utvecklas.