Mindfulness är läran om att vara medvetet närvarande. Hur du kommer
bort från onödig stress,  oro och lönlöst grubblande om det som hänt och
om det som kanske kommer att hända. Du lär dig vara alert och att fokusera på
vad som händer i nuet. Och du ökar din förmåga att uppleva, förstå och njuta av livet.
Det gör att du mår bättre, fungerar bättre och sover bättre:

Du kortar insomningstiden, får en lugnare nattsömn med färre avbrott och
de gånger du vaknar till, somnar du lättare om igen.
Att vi svenskar sover sämst i Europa har en studie från Karolinska institutet visat.
Mer än var fjärde svensk uppger att de har problem med just sömnen.
Det kan vara händelser från dagen eller planering inför nästa dags aktiviteter som
kommer upp så stress och oro infinner sig varpå hjärnans vakensystem slår på.
För att få den goda sömn du så väl behöver för att återhämta dig så behöver du
stilla tankarna. Då är Mindfulness en vän på vägen.

Prova på tillfälle: Ons 12 sept kl 19.30-20.30
Pris: 150:-

Sex kurstillfällen där ni som grupp börjar från början i lugnt tempo.
Du kommer också få hemuppgifter mellan tillfällena.
Datum: 19, 26 sept och 3, 10, 17, 24 okt
Dag & tid: Onsdagar 19.30-20.30
Lärare: Zandra-berta Uhr utbildad på Mindfulnesscenter
Bokning: booking@ashtangashala.se (skriv namn, kurs och eventuella frågor)
Inbetalning bekräftar bokningen och görs via Swish 0708-82 99 20 eller Bankgiro 402-9948
Pris 1000:-