Mindfulness är läran om att vara medvetet närvarande. Hur du kommer bort från onödig stress,
oro och lönlöst grubblande om det som hänt och om det som kanske kommer att hända. Du lär
dig vara alert och att fokusera på vad som händer i nuet. Och du ökar din förmåga att uppleva,
förstå och njuta av livet. Det gör att du mår bättre, fungerar bättre och sover bättre:
Du kortar insomningstiden, får en lugnare nattsömn med färre avbrott och de gånger du vaknar
till, somnar du lättare om igen.
Att vi svenskar sover sämst i Europa har en studie från Karolinska institutet visat. Mer än var
fjärde svensk uppger att de har problem med just sömnen. Det kan vara händelser från dagen
eller planering inför nästa dags aktiviteter som kommer upp så stress och oro infinner sig varpå
hjärnans vakensystem slår på. För att få den goda sömn du så väl behöver för att återhämta dig
så behöver du stilla tankarna. Då är Mindfulness en vän på vägen.

ii8cyma8i2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sex kurstillfällen där ni som grupp börjar från början i lugnt tempo.
Du kommer också få hemuppgifter mellan tillfällena.
Datum: Ingen aktuell kursstart just nu, boka som grupp eller företag
Dag & tid:
Lärare: Zandra-berta Uhr utbildad på Mindfulnesscenter
Bokning: booking@ashtangashala.se (skriv namn, kurs och eventuella frågor)
Pris 1000:-