Reiki HealingI & II, utbildning 25 & 26 maj samt 8 & 9 juni

Reiki är en japansk energimedicin som ger dig verktyg att ge dig själv och
andra djup avslappning, stressreducering och att lägga grund för kroppens
förmåga till självläkning. Kursen bidrar till personlig utveckling, fysisk,
mental och emotionella läkning samt utvecklad intuitiva förmåga.

Reiki är godkänt som friskvård av Skatteverket, vilket innebär att du kan få
kursen genom din arbetsgivare. Reiki är godkänt av WHO och praktiseras
på mer än 70 sjukhus i USA.

Kursen är en kombination av undervisning, samtal, demonstrationer
och praktisk träning. Varje elev får både ta emot Reikibehandlingar och ge.

Innehåll Reiki I 
– Reikis natur och historia
– Reiki idealen
– Handpositionerna i Reiki
– Att ge reiki till dig själv
– Gassho meditation
– Byosen Skanning
– Reiji-Ho: Att använda den inre guidningen om hur och var du ska behandla.
– Kenyoku: Torrbad, en metod för att rena ditt energifält.

Innehåll Reiki II 
– Koki-ho: Använda din andning för att hela.
– Gyoshi-ho: Skicka Reiki med dina ögon.
– Distanshealing med Reiki
– Reiki II symbolerna: Hur du ritar dem, aktiverar dem och använder dem. 
  De olika användningssätten gås igenom och deras innebörd förklaras.
– Praktisk övning så att alla deltagare får känna och uppleva energin av 
  samtliga symbolerna och resultatet av användandet.
– Placeringar av Reiki II och Reiki II Holy Fire ges (tidigare kallade initieringar)
– Upplevelser – inre guidad meditation och healing

 

Datum & tid:
Reiki I: Fre 25 maj kl. 14—18.30 & Lör 26 maj kl. 13—19.30
Reiki II: Fre 8 juni kl. 14—18.30 & Lör 9 juni kl. 13—19.30
Kursansvarig: Magdalena Kuchcinska, Reiki Master enligt Usui/Holy Fire II
Plats: Ashtanga Yoga Shala, Gråbrödersgatan 8B, Malmö.
Pris för båda kurserna: 3 200 kr inklusive kursmaterial (Helande beröring av William Lee Rand) och diplom.
Anmälan & Frågor: yogaheartcoaching@gmail.com eller 0704-36 38 84