Var lite extra rädda om varandra
Vi följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer gällande Covid-19.
Just nu tar vi 9 deltagare/klass. Vi har mätt upp och markerat alla platser.

— Har du symtom på feber eller hosta eller snuva? Stanna hemma.
— Har du varit utomlands? Stanna hemma i 14 dagar
— Tvätta händer noggrant direkt när du kommer hit. Handsprit finns
också utplacerat på flera ställen.
— Använd i möjligaste mån din egen matta, inte låne-matta. Var extra
     noggrann med rengöra din matta efter att du använt den.
— Undvik köbildning vid toalett och i hallen.
— Om du använder låne-matta, block o dyl. Rengör dessa.
­—
Hosta och nys alltid i armvecket. Undvik att röra ögon, näsa och mun.

Vänligen kontakta 1177 för vidare information och rådgivning

Take a little extra care of each other
We follow the guidelines of the Public Health Authority regarding Covid-19
we have changed the number of participants to 9 per class. We have measured and marked all spots. Other specifics for the Shala is:

— Stay at home if you have symptoms such as fever, coughing or sniffing.
­— If you have been abroad, stay at home for 14 days.
— Wash your hands carefully when you arrive.
— Use your own yoga mat and be extra careful to clean it before and
after using it.
— Avoid queuing outside the toilet and in the hallway.
— If you use props, please dry them of.
— Always cough and sneeze in your elbow. Avoid touching your eyes,
nose and mouth.

Kindly contact 1177 for information and further advice

Visa omtanke och låt oss ta gemensamt ansvar

Med kärlek/Lots of love
Åsa, Nico