Var lite extra rädda om varandra
Vi följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer gällande Covid-19.
Vår sal är ca 50 kvadrat så där tar vi 5 deltagare. Vår källare med omklädningsrum och toalett är också 50 kvadrat så där får 5 personer vistas.

— Har du symtom på feber eller hosta eller snuva? Stanna hemma.
— Har du varit utomlands? Stanna hemma i 14 dagar
.— Tvätta händer noggrant direkt när du kommer hit. Handsprit finns
också utplacerat på flera ställen.
— Använd i möjligaste mån din egen matta, inte låne-matta. Var extra
     noggrann med rengöra din matta efter att du använt den.
— Om du använder låne-matta, block o dyl. Rengör dessa.
­—
Hosta och nys alltid i armvecket. Undvik att röra ögon, näsa och mun.

Vänligen kontakta 1177 för vidare information och rådgivning

Take a little extra care of each other
We follow the guidelines of the Public Health Authority regarding Covid-19
we have changed the number of participants to 5 per class and other specifics for the Shala is:

— Stay at home if you have symptoms such as fever, coughing or sniffing.
­— If you have been abroad, stay at home for 14 days.
— Wash your hands carefully when you arrive.
— Use your own yoga mat and be extra careful to clean it before and after using it.
— If you use props, please dry them of.
— Always cough and sneeze in your elbow. Avoid touching your eyes, nose and mouth.

Kindly contact 1177 for information and further advice

Visa omtanke och låt oss ta gemensamt ansvar

Med kärlek//Åsa, Nico