Christina Johnsson fann yogan i slutet på nittiotalet och har praktiserat olika typer av yoga sedan dess. Sedan 2010 praktiserar hon bland annat Yinyoga och utbildade sig 2019 till Yinyoga- och mindfulnesslärare. Året därefter byggde hon på med en yrkesutbildning till yogalärare och undervisar sedan dess framför allt i Yinyoga. Det inre förhållningssättet som yogan bär rimmar väl med Christinas arbete som lektor i offentlig rätt och mänskliga rättigheter på Malmö Universitet, där utbildar hon inom ämnen som rör mänskliga rättigheter, ledarskap och respekt för människors värdighet. Hennes Yinyogapass präglas av vänlighet, lugn och respekt för alla som är där.