Suzette Nicklasson, Ashtanga Yoga och Ayurveda
Sussie har vid flera tillfällen varit och praktiserat med Sharat Jois i Mysore, Indien. Bakom sig har hon ett treårigt fördjupningsprogram med en av KPJAYI auktoriserad lärare och ser sig själv gärna som elev då hon anser att vi hela tiden kan lära oss av varandra i både elev och lärarrollen. Förutom Ashtangayogan så arbetar Sussie som Ayurvedisk Hälsorådgivare och Leg. Sjuksköterska.

Sussie hoppar in och håller klasser i Ashtanga yoga och så kommer hon och föreläser om Ayurveda* Indisk Livskunskap. Är du intresserad av en Ayurvedisk konsultation? Kontakta Sussie på 0739 – 92 78 71

* Ayurveda är ett mångtusenårigt läkekonstsystem från Indien. Ordet Ayurveda är sanskrit, där "Ayur” betyder liv och ”Veda” betyder vetskap eller kunskap. Med hjälp av läran om Ayurveda får vi  vägledning för hur vi kan leva varje dag i balans med oss själva.