Kan tvåtusenåriga skrifter om yoga hjälpa oss att hitta mening och ro i tillvaron 2023? I workshopen delar jag med mig utifrån min förståelse av Patanjalis Yoga Sutras* på ett sätt som gör att du kan relatera till det i din vardag.

Ashtanga Yoga betyder åtta delars yoga och det är i Yoga Sutras  andra, och tredje kapitel som de åtta delarna är hämtade. Definitionen av yoga enligt Patanjali är ”chitta vritti nirodhah” – fritt översatt ”yoga uppstår när sinnet är stilla”. När inga sinnesintryck som oro, vrede och rädsla längre stör vårt fokus, utan sinnet istället är präglat av stillhet och tilltro, är det möjligt för dig att fokusera och uppskatta det du gör just nu.

Under workshopen arbetar vi med de åtta delarna, hur de kan hjälpa dig att lära känna dig själv och att göra medvetna val utifrån det. Kunskapen kan användas som en röd tråd genom livet; för dig som samhälls/världs-medborgare, i dina nära relationer och på yogamattan.

Plats Ashtanga Yoga Shala, Generalsgatan 2
Lärare Åsa Hermansson
Pris Klipp- eller månadskort, alt Drop in 200:-
Nytt datum inom kort

PRESENTKORT ge bort Workshopen

*Patanjalis Yoga Sutras ses inom klassisk yoga som en ursprungstext. Den tros vara skriven av Patanjali omkring 200 f kr. Hur gammal texten verkligen är och om Patanjali var författare till de 195 (ibland 196) sutrorna är dock oklart. Vissa tror att det är flera författare, några tror att texterna är äldre medan andra tror att de är nyare. Oavsett så ligger den till grund yogans inställning till hur vi som människor kan leva våra liv lite närmare den vi verkligen är.

Läs mer om de åtta delarna här