Kan tusenåriga skrifter om yoga hjälpa oss att hitta mening och ro i tillvaron 2020? I workshopen som en bit in blir mer av ett samtal delar jag med mig utifrån min förståelse av Patanjalis Yoga Sutras* på ett sätt som gör att du kan relatera till det i din vardag – oavsett om du har mycket tid till din yogapractice eller om ditt liv är hektiskt med mycket jobb och/eller små barn.

Ashtanga Yoga betyder åtta delars yoga och det är i Yoga Sutras andra kapitel som de åtta delarna är hämtade. Definitionen av yoga enligt Patanjali är ”chitta vritti nirodhah” – fritt översatt ”yoga uppstår när sinnet är stilla”. När inga sinnesintryck som oro, vrede och rädsla längre stör vårt fokus, utan sinnet istället är präglat av stillhet och tilltro, är det möjligt för dig att fokusera och uppskatta det du gör just nu.

Under workshopen fokuserar vi på de åtta delarna, hur de kan hjälpa dig att lära känna dig själv och att göra medvetna val utifrån det. Kunskapen kan användas som en röd tråd genom livet; för dig som samhälls/världs-medborgare, i dina nära relationer och på yogamattan.

Plats: Ashtanga Yoga Shala, Generalsgatan 2
Lärare: Åsa Hermansson
Datum och tid: Nästa tillfälle blir när rådande restriktioner lättar
Pris: 180:-
Boka

*Patanjalis Yoga Sutras ses inom klassisk yoga som en ursprungstext. Den tros vara skriven av Patanjali omkring 200 f kr. Hur gammal texten verkligen är och om Patanjali var författare till de 195 (ibland 196) sutrorna är dock oklart. Vissa tror att det är flera författare, några tror att texterna är äldre medan andra tror att de är nyare. Oavsett så har den format yogans inställning till vad det är att vara människa och hur vi kan leva våra liv lite lättare.

Läs mer om de åtta delarna här