Hur kan forskningen både hjälpa till att utveckla yoga och förklara 
dess positiva effekter på depression och stress?

I denna workshop redogör Bengt Ljungquist, doktor (PhD) i medicinsk vetenskap,
specifikt neurofysiologi, för hur modern forskning om hjärnan och resterande
nervsystemet inte bara kan förklara de fenomen som vi märker när vi gör yoga,
men även hur vi kan utföra vår praxis på ett sätt som har stöd i fysiologin.

Bengt kommer specifikt att gå igenom följande områden, med inriktning på mer
dynamisk yoga, som Ashtanga Yoga och Vinyasa Yoga:

Forskning och yoga: en introduktion
—Hur kan forskningen hjälpa att till att utveckla yoga och förklara
dess positiva effekter?

Den motoriska enheten och reflexer
— varför får asanas oss att slappna av och vad skiljer yoga från annan träning?

Andningens reglering och mekanismer
— vad har andningen för betydelse för avslappning, fokus och meditation?

Att styra över autonoma nervsystemet
— hur kan vi med hjälp av yoga påverka autonoma nervsystemets balans, t ex genom huvudstående?

Datum lör 17 nov 12.15—14 (inkl 15 min paus)
OBS! Adress för denna workshopen: STPLN (Stapeln) Stapelbäddsgatan 3, Malmö 
Pris 395:- Betald avgift innebär garanterad plats

BOKA

Frågor: booking@ashtangashala.se