Om att yoga Mysore Style

Mysore är den traditionella formen av yogaundervisning, som en del i ett holistiskt tänk ges även de fysiska ställningarna/asanas anpassat till dig som individ och din dagsform. Du som utövare får en liten sekvens att memorera som växer efterhand som du får mer energi, blir mer flexibel och stark. Som en privatklass i grupp. Det är så Ashtangayoga lärs ut i staden Mysore i Indien, (därav namnet). Som deltagare övar du i din egen takt, medan läraren ger personlig vägledning, nya ställningar, råd och justeringar.

På en Mysoreklass kommer du när det passar dig mellan utsatt start- och sluttid. Klasserna är på blandad nivå med nya utövare som yogar bredvid mer erfarna. Du kan utöva Ashtanga Yoga oavsett ålder, kön och hur stark och mjuk du är när du börjar.

Är du ny kan du gå en grundkurs, då ingår Mysoreklasserna på morgonen och du får sex kurstillfällen där ni som grupp långsamt och med plats för frågor, går igenom de första ställningarna, andningen, kroppslås, lite historik och filosofi.

Termen Mysore style, som kommer från staden Mysore i Indien där  som kallas "Shala". Lärarens roll är att ge vägledning, lära ut nya ställningar och utföra fysiska justeringar för att hjälpa eleverna att gå djupare in i asanas.

Varför Ashtanga Yoga?
Din kropp blir stark, smidig, balanserad och lätt. Blodcirkulationen och syrehalten i ditt blod ökar, och sätter igång en inre reningsprocess som sedan svettas ut. Efter en tid minns du ordningen på ställningarna och kan fokusera på rörelserna och den djupa andningen, det ger en sänkt stressnivå och ökad koncentration ”meditation in motion”.