Om att yoga Mysore Style

Enligt Ashtangatraditionen lär man ut ställningarna en efter en, sk Mysore Style. Du som utövare får en sekvens som växer efterhand som du får mer energi och blir mer flexibel och stark. Det gör att du kan utöva Ashtanga Yoga oavsett ålder, kön och hur stark och mjuk du är när du börjar. Ashtanga Yogans sekvens utövas efter eget huvud på Mysoreklasserna, med justeringar och individuella råd. Som en privatklass i grupp. Mysore är också namn på den stad i Indien där Ashtanga Yogan har sitt ursprung.

Varför Ashtanga Yoga?
Din kropp blir stark, smidig, balanserad och lätt. Blodcirkulationen och syrehalten i ditt blod ökar, och sätter igång en inre reningsprocess som sedan svettas ut. Efter en tid minns du ordningen på ställningarna och kan fokusera på rörelserna och den djupa andningen, det ger en sänkt stressnivå och ökad koncentration ”meditation in motion”.