Ashtanga Yoga

Ashtanga Yoga är en dynamisk form av hathayoga, den går tillbaka på yogin
Krishnamacharya (1888-1989), vars elev Shri K. Pattabhi Jois (1915—2009) därefter
vidareutvecklade stilen och senare gjorde den känd över hela världen. Idag för hans dotter
R. Saraswathi Jois och barnbarn Paramaguru R.Sharath Jois traditionen vidare.
Läs mer:  KPJAYI

”Do your practice and all is coming”  Shri K. Pattabhi Jois
Primary Series/Första Serien

I Ashtanga Yoga finns rörelser för alla delar av kroppen och  eftersom ställningarna görs
i en serie där de föregående bygger upp för nästa har du energi, styrka och smidighet nog
när det är dags för dig att ta nästa steg/ställning. Fysiskt märker du ganska snart att din
kropp blir stark, smidig, balanserad och lätt. Blodcirkulationen och syrehalten i ditt blod ökar,
och sätter igång en inre reningsprocess som sedan svettas ut. Du får bättre hållning och kan
t o m känna dig lite längre. Efter en tid minns du ordningen på ställningarna och kan
fokusera på rörelserna och den djupa andningen, det ger en sänkt stressnivå och
ökad koncentration ”meditation in motion.”

“This yoga is not for exercise. It is for looking at the soul.
That is all” Shri K. Pattahbi Jois

 

Att möta sig själv på mattan

Man brukar enkelt säga att man möter sig själv på yogamattan. Med det menas att
man kanske upptäcker sidor hos sig själv, som att man blir otålig för att man jämför
sig med andra. Kanske pressar man sig för hårt — eller så vågar man inte testa sin
fulla kapacitet. Man kan känna sig rädd i vissa ställningar medan andra går går som
en dans. Efter en tid blir alla sådana beteenden uppenbara och den som vill kan lära s
ig en hel del av det. Man får syn på sig själv och kan jobba sina fysiska och mentala hinder.

Man kan såklart också bara praktisera yoga bara för att det är så väldigt skönt att röra på sig….

Shri K. Pattabhi Jois

Här kan den som vill (och har en timme tillövers) se hur det såg ut när Ashtanga Yogans
grundare Shri K. Pattabhi Jois ledde första serien 1993.

14_IMG_2928

Free Breathing

Free Breathing Från första solhälsningen till det vi lägger oss och tar vila efteråt andas vi det som kallas för Free Breathing. Det innebär att inandning och utandning sker genom näsan. Andningen hörs som en svag susning i svalget och sker utan anspänning. Inandningen och utandningen är lika långa och andetaget flyter, dvs sker utan uppehåll. Man andas genom näsan eftersom det: – … Read More

18_IMG_2844

MANTRA

Mantra I Ashtanga Yogan inleder och avslutar man enligt traditionen sin fysiska practice med ett mantra. Ordet mantra kommer från Man som betyder sinne och Tra som betyder befria. Mantrat hjälper oss att släppa våra tankar och tona in på rätt frekvens. Både inlednings- och avslutningsmantrat är på Sanskrit. De refererar till indisk mytologi och … Read More

1c_IMG_3059

Mysore Style

Om att yoga Mysore Style Enligt Ashtangatraditionen lär man ut ställningarna en efter en, sk Mysore Style. Du som utövare får en sekvens som växer efterhand som du får mer energi och blir mer flexibel och stark. Det gör att du kan utöva Ashtanga Yoga oavsett ålder, kön och hur stark och mjuk du är när du börjar. Ashtanga Yogans … Read More

5_IMG_2777

ÅTTA DELARS YOGA

Åtta delars yoga Ashtanga Yoga betyder åtta delars yoga, eller åtta delar av en helhet på sanskrit. Delarna är hämtade ur Patanjalis Yoga Sutra. Verket, som är ungefär 2000 år gammalt består av aforismer för praktisk och filosofisk yoga. De åtta delarna är: – Yama – förhållningssätt mot andra – Niyama – egna livsstilsöverväganden – Asana – fysiska ställningar … Read More

12_IMG_2946

BANDHAS

Bandhas Inom Ashtanga Yogan talar vi om Bandhas, eller muskellås/energilås. Det innebär det att man aktiverar olika djupa muskelgrupper som sedan kanaliserar och riktar energin i kroppen (snarare än att låsa den). Man brukar prata om tre olika bandhas: – Mula bandha – rotlås (bäckenbotten) – Uddiyana bandha – buklås (nedre delen av buken) – Jalandhara bandha – struplås (struphuvudet)     … Read More

13_IMG_2942

Fokuspunkter

Fokuspunkt Varje ställning, Asana i Ashtanga Yoga-systemet har en fokuspunkt en Drishti, som vi ska vila blicken på. Drishti förbättrar koncentration och hjälper till att dra uppmärksamheten inåt när vi praktiserar yoga. Med blicken fokuserad på ett ställe kan man stoppa distraktioner från omvärlden och skapa en meditativ sinnesstämning. Det skapar bättre balans och hjälper till att rikta energin. … Read More