Ashtanga Yoga
Ashtanga Yoga är en dynamisk form av hathayoga, den går tillbaka på yogin Krishnamacharya (1888—1989), vars elev Shri K. Pattabhi Jois (1915 2009) därefter vidareutvecklade stilen och senare gjorde den känd över hela världen. Idag för hans dotter R. Saraswathi Jois och barnbarn Paramaguru R.Sharath Jois traditionen vidare. Läs mer

Primary Series/Första Serien
I Ashtanga Yoga finns rörelser för alla delar av kroppen och  eftersom ställningarna görs i en serie där de föregående bygger upp för nästa har du energi, styrka och smidighet nog när det är dags för dig att ta nästa steg/ställning. Fysiskt märker du ganska snart att din kropp blir stark, smidig, balanserad och lätt. Blodcirkulationen och syrehalten i ditt blod ökar, och sätter igång en inre reningsprocess som sedan svettas ut. Du får bättre hållning och kan t o m känna dig lite längre. Efter en tid minns du ordningen på ställningarna och kan fokusera på rörelserna och den djupa andningen, det ger en sänkt stressnivå och ökad koncentration ”meditation in motion.”

Ashtanga Yoga, Mysore Style
Mysore eller eget utövande är det traditionella sättet att utöva Ashtanga Yoga. Du lär dig serien steg för steg och får personlig träning utan kostnaden för en privatlektion. Morgontiderna är Drop In, så du kan komma när du vill från det vi öppnar, bara du är klar när vi stänger. Räkna att du avsätter ca 1 timme om du är ny. Efter hand som du lär dig serien kan du också praktisera hemma (eller där du befinner dig) de dagar det passar dig. Passar såväl dig som är helt ny som dig som praktiserat en tid eftersom ställningarna utövas individuellt.

“This yoga is not for exercise. It is for looking at the soul.
That is all” Shri K. Pattahbi Jois

Att möta sig själv på mattan
Man brukar enkelt säga att man möter sig själv på yogamattan. Med det menas att man kanske upptäcker sidor hos sig själv, som att man blir otålig för att man jämför sig med andra. Kanske pressar man sig för hårt — eller så vågar man inte testa sin fulla kapacitet. Man kan känna sig rädd i vissa ställningar medan andra går går som en dans. Efter en tid blir alla sådana beteenden uppenbara och den som vill kan lära sig en hel del av det. Man får syn på sig själv och kan jobba sina fysiska och mentala hinder.

Här kan du som vill (och har en timme tillövers) se hur det såg ut när Ashtanga Yogans grundare Shri K. Pattabhi Jois ledde första och andra serien 1993.

Free Breathing/Ujjayii

Free Breathing/Ujjayii Från första solhälsningen till det vi lägger oss och tar vila efteråt andas vi det som kallas för Free Breathing eller Ujjayii. Det innebär att inandning och utandning sker genom näsan. Andningen hörs som en svag susning i svalget och sker utan anspänning. Inandningen och utandningen är lika långa och andetaget flyter, dvs sker utan uppehåll. Man andas genom näsan eftersom … Read More

MANTRA

Mantra I Ashtanga Yogan inleder och avslutar man enligt traditionen sin fysiska practice med ett mantra. Ordet mantra kommer från Man som betyder sinne och Tra som betyder befria. Mantrat hjälper oss att släppa våra tankar och tona in på rätt frekvens. Både inlednings- och avslutningsmantrat är på Sanskrit. De refererar till indisk mytologi och … Read More

Mysore Style

Om att yoga Mysore Style Mysore är den traditionella formen av yogaundervisning, som en del i ett holistiskt tänk ges även de fysiska ställningarna/asanas anpassat till dig som individ och din dagsform. Du som utövare får en liten sekvens att memorera som växer efterhand som du får mer energi, blir mer flexibel och stark. Som en privatklass i … Read More

ÅTTA DELARS YOGA

Åtta delars yoga Ashtanga Yoga betyder åtta delars yoga, eller åtta delar av en helhet på sanskrit. Alla åtta delar är jämlika och hör ihop, som grenarna på ett träd. Delarna är hämtade ur Patanjalis Yoga Sutra. Verket, som troligtvis är skrivet ca 200 f kr består av aforismer för praktisk och filosofisk yoga. De åtta delarna … Read More

BANDHAS

Bandhas Inom Ashtanga Yogan talar vi om Bandhas, eller muskellås/energilås. Det innebär det att man aktiverar olika djupa muskelgrupper som sedan kanaliserar och riktar energin i kroppen (snarare än att låsa den). Man brukar prata om tre olika bandhas: – Mula bandha – rotlås (bäckenbotten) – Uddiyana bandha – buklås (nedre delen av buken) – Jalandhara bandha – struplås (struphuvudet) Muskellåsen hjälper till … Read More

Fokuspunkter

Fokuspunkt Varje ställning, Asana i Ashtanga Yoga-systemet har en fokuspunkt en Drishti, som vi ska vila blicken på. Drishti förbättrar koncentration och hjälper till att dra uppmärksamheten inåt när vi praktiserar yoga. Med blicken fokuserad på ett ställe kan man stoppa distraktioner från omvärlden och skapa en meditativ sinnesstämning. Det skapar bättre balans och hjälper till att rikta energin. Den ökade förmågan att fokusera … Read More