Mantra

I Ashtanga Yogan inleder och avslutar man enligt traditionen sin fysiska practice med ett mantra. Ordet mantra kommer från Man som betyder sinne och Tra som betyder befria. Mantrat hjälper oss att släppa våra tankar och tona in på rätt frekvens.

Både inlednings- och avslutningsmantrat är på Sanskrit. De refererar till indisk mytologi och hyllar ”den högste gurun” och Patanjali, som antas vara författaren till Yoga Sutras, en av yogans grundtexter. Mantrat i sin helhet
uttrycker tacksamhet till det obrutna led av lärare som bevarat och fört Ashtanga Yoga traditionen vidare så att vi kan utöva det än idag och på samma sätt över hela världen.

Avslutningsmantat är allmän önskan om lycka och välgång på jorden och alla människors välmående. Mantrat avslutas med att man repeterar ordet Shanti, fred. Det upprepas tre gånger med syfte att skapa balans mellan de fysiska, psykiska och det spirituella.

Inlednings- och avslutningsmantrat inleds och avslutas med OMOM kan ha många betydelser men sägs framförallt representera alltet eller världssjälen; allt som har varit, allt som är och allt som ska komma.

Det är kanske också bra att veta att yoga är en filosofi (inte en religion), så när man i yogan pratar om ”en högre makt” (ishvara pranidhana) går det bra att se det som en högre makt eller helheten/den delade energin.

Du väljer själv om du vill uttala mantrat eller bara lyssna.

ÖPPNINGSMANTRA

Om

vande gurūṇāṁ caraṇāravinde
sandarśita svātma sukhāva bodhe
niḥśreyase jāṅgali kāyamāne
saṁsāra hālāhala moha śāntyai

ābāhupuruṣākāraṁ
śaṅkha cakrāsi dhāriṇam
sahasra śirasaṁ śvetaṁ
praṇamāmi patañjalim

Om

AVSLUTANDE MANTRA

Om

svasti prajābhyaḥ paripāla yantām
nyāyena mārgeṇa mahīm mahīśāh
gobrāhmaṇebhyaḥ śubhamastu nityam
lokāḥ samastāḥ sukhino bhavantu

Om śāntiḥ śāntiḥ śāntiḥ