Länkar & böcker

Här hittar du tips på sidor om Ashtanga Yoga. Länkar till ett några fina Ashtanga Yoga skolor
och så till sist några boktips.

– Den officiella hemsidan för Ashtanga Yoga
Här kan du läsa om Guruji, hans familj och mycket mer. Här finns all information du behöver
om du vill åka till Mysore och shalan.
KPJAYI – Krishna Pattabhi Jois Ashtanga Yoga Institute, Sharath and Saraswati www.kpjayi.org

– Internationell Ashtanga Yoga
En internationell hemsida där du kan hitta workshops med lärare över hela världen,
köpa böcker mm www.ashtanga.com

Stockholm
Yogashala Stockholm, Lisa o Lotta Lalér
www.yogashalastockholm.se

Köpenhamn
Ashtanga Yoga Skolen Copenhagen, Susanna Finocchi & Jens Bache
www.astanga.dk

Paris
Mysore Yoga Paris, Kia Naddermier
www.mysoreyogaparis.com

Berlin
www.ashtangastudio.de

New York
Eddie Stern, Ashtanga Yoga New York
www.ayny.org

Gran Canaria
www.ashtangacanarias.com

 

Boktips
Yoga Mala – av Shri K. Pattabhi Jois
Hatha Yoga Pradipika (Light on Hatha Yoga) – Swami Muktibodhananda. Vetenskapen bakom Hatha Yoga
Patanjali Yoga Sutras – Yogans grundtexter. 196 aforismer. Ashtanga Yogans åtta delar har sitt ursprung här
Bhagavad Gita – Mytologiskt diktverk
Kraften bakom yoga – av Petri Räisänen (yogans alla delar detaljerat och sett genom en västerlänning med stor insyns ögon)