Jag har aldrig varit på yoga. Hur börjar jag?
Har du aldrig yogat förut rekommenderar vi att du går en Grundkurs innan du provar den traditionella undervisningsformen Mysore-style* eller/och ledda klasser. Under Grundkurstiden kan du kombinera de sex kurstillfällena med deltagande på morgonklasserna (Mysore) mån-tors, där repeterar du det du lärt dig på kursen, det ingår i priset.

När du går Grundkurs får du svar på alla frågor nedan också:

Vad är Mysore-style*?
Mysore-style är det traditionella sättet att utöva Ashtanga Yoga såsom det lärs ut i staden Mysore, Indien. Du lär sig memorera en kort sekvens yogaställningar och gör den sedan i egen takt. Sekvensen växer med tiden. Läraren leder inte klassen, utan du gör din sekvens ställningar, anpassad till dig, läraren justerar, ger dig råd och nya ställningar, när du är redo. Som en privatklass fast i grupp. Detta är det österländska sättet att lära ut yoga och se på hälsa — individanpassat, man gör lite, ofta, och bygger gradvis upp sin energi, styrka och flexibilitet.

Vad är ledd klass + Mysore?
På klasser märkta med ledd klass + Mysore, leder vi solhälsningarna, en stående sekvens och några sittande ställningar. Har du inte varit på Ashtanga Yoga tidigare följer du bara med i flödet av den ledda klassen och så får du hjälp att göra en avslutningssekvens. De som är mer erfarna fortsätter så långt in i sin sekvens som de tidigare lärt sig utantill. Detta är en anpassning för att göra klasserna mer tillgängliga för båda nya och erfarna utövare samtidigt.

Kan alla utöva yoga?
Att tänka att man inte kan komma på yoga eftersom man är stel är lite som att tänka att man inte ska styrketräna om man är svag… Mysore-style undervisningen är både mer skonsam och mer utvecklande än ledda klasser för både nybörjare och erfarna utövare, eftersom alla tränar utifrån sina egna förutsättningar istället för att följa med i någon annans tempo. Du får individuella instruktioner utifrån din energi, styrka och flexibilitet.

Hur lär jag mig yogasekvensen?
På grundkursen får man lära sig grunderna i Ashtangayogan, och varje elev får lära sig yogasekvensen, en position i taget. Det första du får lära sig är solhälsningarna och några avslutande ställningar. Först när du behärskar dessa går du vidare. Läraren avgör när du är redo att lära dig nya positioner. Har du yogat lite tidigare och går på de ledda klasserna lär du dig och memorerar sekvensen som leds efter en tid och kan då fortsätta in i sekvensen på de klasserna också.

Vad händer om jag inte kan komma ihåg sekvensen på en Mysoreklass?
Fråga din lärare, eller ställ dig bara längst fram på mattan, vi är är här för att hjälpa dig. Som ny utövare är du också välkommen att stanna efter du tränat klart, ta en kopp té och titta en stund.

Vad gör jag om jag inte orkar följa med i tempot på en ledd klass?
När du behöver vila lägger du dig bara i barnets position, fortsätt igen efter en stund om du vill. Gör alltid avslutningssekvensen och vila efter klass.

Morgonklasserna är Drop in— hur funkar det?
Eftersom alla har sin del av sekvensen, kommer och går du som det passar inom tidsramen för klassen. Därför behöver du inte vara på plats när lektionen startar. Du kan alltså komma och gå när det passar dig så länge du hinner helt klart tills klassen är slut, (vanligtvis 8.30).

Vad är mantra?
I början av klassen reciterar läraren ett inledningsmantra och eleverna upprepar det (call and rehearse). Mantrat som används inom Ashtangayogan är från 700-talet och är skrivet på Sanskrit. Det är en hyllning till tidigare lärare inom Ashtanga yogan och till Patanjali, som antas vara författaren till Yoga Sutra, en av yogans grundtexter. Avslutningsmantrat, som vi gör på helt ledda klasser är en önskan om lycka och välgång för alla.

Jag är skadad, kan jag fortfarande träna?
I och med att man tränar i egen takt på Mysoreklasserna så kan undervisningen anpassas till individen och du dennes skador eller särskilda sjukdomstillstånd. Det är dock viktigt att du informerar din lärare om din skada eller sjukdom så att vi kan ge instruktioner.

Har du andra frågor är du alltid välkommen att maila på asa.hermansson@ashtangashala.se