Hur förstår man grundorsakerna bakom obalans eller sjukdom?
När du lever på ett sätt som inte passar dig och din kroppskonstitution* påverkar det din hälsa över tid. På hälsorådgivning eller på en föreläsning med oss är det oftast små förändringar i hur du hanterar ditt vardagliga liv som över tid gör stor skillnad. Du får råd för dina dagliga rutiner, kost, rörelse och hur du ger plats för själslig vila**

Vad är Ayurveda och vad innebär en Holistisk syn på livet?
Ayurveda betyder kunskapen om livet. Det är världens äldsta holistiska hälsosystem som har sin vagga i Indien. Det är en mångtusenårig läkevetenskap om hur du kan leva ett hälsosamt, hållbart och lyckligt liv som inbegriper kropp och själ. Ayurveda strävar efter hälsa och välmående — att hitta grundorsaken bakom obalansen, inte bara bota symptomen på ytan. Så länge du bara botar på ytan kommer symptomen tillbaks på ett eller annat sätt igen. Genom att förstå din kroppskonstitution, kan du välja kost, dagliga rutiner och umgänge (eller förhållningssätt till umgänge) som passar just dig. Med tiden uppnår du inte bara frånvaro av sjukdom utan mer energi och välmående.

Hur går en hälsorådgivning till?
Det första vi gör är att ta reda på vilken kroppskonstitution du har för att därefter hämta in information om din obalans. I samband med att du bokar tid för en hälsorådgivning skickas ett frågeformulär hem till dig som vi går igenom vid första mötet för att få fram så mycket som möjligt om ditt allmänna hälsotillstånd. Formuläret ställer frågor om kost och matvanor, livsstil, socialt beteende och dina symptom.I vårt samtal söker vi efter din styrka och dina förutsättningar för att skapa välmående på egen hand med stöd från hälsorådgivaren. Att förstärka, förändra eller kompensera små saker i vardagslivet ger mer livskraft över tid. Efter konsultationen kommer vi fram till en lämplig behandlingskur, ofta baserad på kost och dagliga rutiner (eventuellt örtmediciner framställda på naturlig väg för att stötta). Det är troligt att fysisk träning anpassad efter din kroppskonstitution kommer att ingå.
Vi är vanemänniskor, vilket innebär att vi gillar vanor vare sig de är goda eller onda. Så kan du skapa en ny god vana och etablera den så brukar det som fungerar sämre för dig falla bort av sig själv över tid.

Vill du boka en Ayurvedisk hälsokonsultation? Kontakta Åsa Hermanson på 0708-829920 eller asa.hermansson@ashtangashala.se

**Konstant uppkopplad och helt bortkopplad…
För att vi människor ska överleva har vi sedan tidernas begynnelse lärt oss att anpassa oss till flocken för att överleva. Att bli utstött innebar en säker död. Men vad händer när flockens beteende påverkas utifrån, stressen går i taket, och får många att må dåligt på olika sätt? När marknadskrafter styr hur vi ska leva och när vi med teknikens hjälp aldrig behöver ha en tyst minut om vi inte aktivt väljer det. När mobilen triggar vårt belöningssystem mer än mänskliga relationer, närhet till naturen och vår inre röst. När det vi minns som picknick har blivit så främmande för många att vi betalar mycket för vad som då kallas ”skogsbad”..? Kan vi hoppa av karusellen, eller i alla fall hjälpas åt att hitta en struktur och platser där du bara får vara människa?

*Inom holistisk hälsa utgår man ifrån att allt på jorden, även vi människor består av de fem elementen, de delas upp i tre kroppskonstitutioner/doshor: vata (luft), pitta(eld) och kapha (jord & vatten) Var och en har sina egenskaper, kvaliteter och kännetecken. Vi är alla en blandning av alla kroppstyperna, men de olika delarna är mer eller mindre dominerande hos oss.

VATA Vata ansvarar för all rörelse i själ och kropp – luften som passerar in och ut ur lungorna, blodcirkulationen, näringsämnen som rör sig genom matsmältningskanalen, samt tankarnas rörelse i hjärnan. Vata främjar balans mellan tanke och känsla, och ger upphov till kreativitet, aktivitet och klar förståelse. Huvudsakligen reglerar vata nervsystemet. 

PITTA Är kroppens eld, som t ex reglerar kroppstemperaturen och de enzymer som smälter och omvandlar mat till näring. Alla ämnesomsättnings- och matsmältningsfunktioner är beroende av pittas eld. Förutom kroppstemperaturen sköter den även syn, hunger, törst, aptit, hudens kvalitet och glans, intelligens, och ger blodet dess karaktäristiska röda färg. Pitta styr också vår förmåga att smälta idéer och intryck, och medverkar därmed aktivt till att åstadkomma en verklig verklighetsuppfattning. Den stimulerar intellektet och bestämmer vår beslutsamhet att uppnå mål i livet.

KAPHA håller ihop kroppen och ger struktur och form till allt från en individuell cell/atom till muskler och skelett. Den står för kroppens fysiska och psykiska styrka, stabilitet och uthållighet, och dess kapacitet att motstå negativa känslor, spänning mm. Kapha styr immunsystemet, motstånd mot sjukdomar och även sexuell potens. Den ger själen och kroppen dess stabilitet och uthållighet. Kapha står för kroppens uppbyggande den bildar nya celler och vävnader.